mip480lg

dascom MIP480 - mobilni printer

************************************************

term

DASCOM DL-210 - TERMALNI PRINTER

Tally Dascom DL-210 je termal transfer printer koji pruža pouzdanost, peciznost i performantnost u gabaritima desktopa. Ergonomični dizajn printera omogućuje vertikalno otvaranje koje smanjuje potrebu za prostorom, a jedan jednostavni mehanizam za štampanje omogućuje brzo i lako punjenje medija i ribona.

Štampač DL-210 se lako integriše u postojeće sisteme pošto poseduje nekoliko raspoloživih interfejsa. Dodatno, Dascom DL-210 ima na raspolaganju i jedan opcioni sekač za primene u kojima postoje takvi industrijski zahtevi.

Detaljnije

************************************************

5040

tally genicom 5040 - Šalterski printer

sw1

NaŠa ponuda softvera

*****************************************